De Meningsl�sa �r en subgrupp till Teater Pseudo. Gruppen best�r f�r tillf�llet av Urban Bergsten, Anders Ferm och Staffan Fred�n. Tidigare ingick �ven Pontus Str�baek och Conny Peters�n (f.d. Gustavsson). De Meningsl�sa uppstod efter f�rest�llningen "K�nsligt och smakfullt", som hade inneh�llit en blandning av st� upp och sketcher, d� id�n f�ddes till en hybrid mellan de b�da uttryckss�tten: teater med stort improvisationsutrymme.

F�rsta f�rest�llningen (1996) hette kort och gott "De Meningsl�sa" och var en slags svensk pastisch p� De H�nsynsl�sa och Pulp Fiction. Varje kv�ll nyskrivet material, oftast fanns bara b�rjan, mitt och slut p� avsnitten, innan sk�despelare och g�startister st�llde sig p� scenen, f�r att m�ta publikens godk�nnande eller s�gning.

Det s�ttet att jobba, fortsatte med f�rest�llningen "Boys in da House" (tidigare Boys�R�us), en historia om ett fiktivt pojkband.

Av b�de "De Meningsl�sa" och "Boys in da house" gjordes ett koncentrat av alla f�ljetongsavsnitt och de skrevs om till varsin hel pj�s. B�gge dessa turnerade sedan runt om i landet, periodvis, under ett par �r.

Sedan kom "Kadaver", en forts�ttning och utveckling av ursprunget "De Meningsl�sa", som spelades utomhus, vidare "Konspiration", �ven den parkteater; en historisk skr�na om mordet p� Gustav den III och senast "Komplex", ett fiktivt m�te mellan tre av Jesus br�der, efter hans tillf�ngatatagande.

Gruppen De Meningsl�sa fokuserar p� manligt bet�ende. Killar i grupp, grabbigt jidder och tuppf�ktning. Existensiella fr�gor avhandlas p� b�de h�gt och l�gt s�tt. F�retr�delsevis l�gt. Karakt�rerna �r arketyper, men med utrymme f�r s�rart.

De Meningsl�sa arbetar �ven, som grupp, utanf�r scenen med att skriva, regissera och agera (radio, tv, reklam et.c.).

Nu återkommer ursprunget i "Katarsis". Där vi får veta vad som hänt med Psykot, Puckot, Bävern och Sheriffen sedan sist (1999).