Urban Bergsten Urban Bergsten
urban.bergsten@teaterpseudo.se

Egna PJ�SER:
SEX efter en id� av Mikael Bergsten.
PERSONHETS, med ben�get bist�nd av gruppen.

Medf�rfattare:
KATARSIS,KOMPLEX, KONSPIRATION, HUMORPIKETEN, KADAVER, BOYS IN DA HOUSE, DE MENINGSL�SA, K�NSLIGT OCH SMAKFULLT, BERGSTEN tillsammans med Anders Ferm, Staffan Fred�n, Conny (Gustavsson) Peters�n och John Thelin, ROLIG SKRATTFEST med AK4 (Absolut knark 4) dvs Staffan Fred�n, Conny (Gustavsson) Peters�n och John Thelin K�RLEK S�KES med Frida K Eriksson, Lisa Lexfors f.d. Persson, Jesper Bromark.

FILM:
I ETT ANNAT LIV (kortfilm),Branbomm Film DU SKA INTE TRO ATT DU �R N�GOT! (kortfilm),Branbomm Film RIKETS MAKT (pilot f�r l�ngfilm),Nebula production EN RELATIONSKOMEDI (kortfilm, i post), Branbomm Film SEX (pilot f�r filmatiserad version av pj�sen), Branbomm Film 2 (kortfilm, i post), Branbomm Film

WEBTV:
Medf�rfattare till PSEUDOTEVE (Humorserie, Youtube) Branbomm Film.

TV:
Medf�rfattare till BOYS IN DA HOUSE (ZTV), SOFIAS NATTBLANDNING (TV 4), TOMMY (ZTV), TOMMY P� DUKEN (ZTV), BIOGRAFEN (lokalTV).

Radio:
Medf�rfattare till FRISPEL - 30 N�NTING (SR P3), R�STER I RADIO (SR P3), RADIOHUSET (SR P3), STUDIO X (SR P1).

Reklam/film:
STOCKHOLM OPEN Sverige, Hall & Cederqvist.

Web-reklam:
Egna manus:
PENNAN �R M�KTIGARE �N SV�RDET/FRYSHUSET GYMNASIUM/ SKRIVARLINJEN Branbomm Film. H�RLIGA �R ORDEN/FRYSHUSET GYMNASIUM/SKRIVARLINJEN Branbomm Film. I BEGYNNELSEN VAR ORDET/FRYSHUSET GYMNASIUM/SKRIVARLINJEN Branbomm Film.

Reklam/radio:
SHURGARD, De Meningsl�sa.

Utbildning:
Biskops-Arn� Skriva dramatiklinjen.
Humanistisk linje, gymnasiet.

�vrigt:
- F�rsta uppsatta verk var "Kameleonten" i "Skriv s� spelar vi" SR P3.
- Har varit g�stpoet i Poetry slam.
- Finalist i Poetry Gangbang tv� �r p� raken.
- Har varit musikrecensent p� �stg�ta Correspondenten.
- Har jobbat som handledare p� Biskops-Arn�s Dramatikskrivarlinje.
- Frilansar �ven som Dramaturg.
- L�rare p� Fryshusets Gymnasium, Skrivarinriktningen, sedan 2006. Konstn�rlig ledare sedan 2007. L�r ut skrivande f�r film och teater.