Fuck You

Fuck You (1995)

En pjäs om kvinnligt identitetssökande.

Sextonåriga Maria sitter i vanlig ordning, efter skoldagens slut, på sitt flickrum och våndas över läxor i allmänhet och en viss kille i synnerhet. Plötsligt får hon oväntat besök. Två av giganterna inom den kvinnliga mytologin; Adams båda fruar Eva och Lilith, avlägger visit och använder Maria som bollplank, när de försöker enas om hur man ska vara och inte vara som kvinna. Maria kan inte undkomma, utan tvingas konfronteras med dessa personifierade motpoler.

Manus/regi:
Kristina Karlsson

Produktion:
Kristina Karlsson och gruppen.

Medverkande:
Lotta Ekberg, Ulrika Hansson, Joanna Tisell